Preskočiť na obsah
Home » Reklamácia

Reklamácia

Zásady vrátenia peňazí a vrátenia tovaru / Reklamácia

A. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má právo v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa”) odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v článku 4, bod 2.
 2. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
 • kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí,
  ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
 • tovar nesmie byť použitý
 • tovar musí byť nepoškodený
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
 • zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra
 1. Pri splnení podmienok uvedených v bode 2 predávajúci peniaze za tovar zašle prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
 2. Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu.
 3. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy v zmysle § 7 ods. 6 písm. e) zákona o ochrane spotrebiteľa (predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený).
 4. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 5. Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 

 B. Vrátenie tovaru vyrobeného na mieru alebo formou dropu

Možnosť vrátenia takéhoto tovaru nemáme z dôvodu, že oblečenie vyrábame na objednávku alebo vo forme dropu.
Čo znamená, že nedržíme skladové zásoby a náš tovar je jedinečný.

C. Reklamácia / Výmena tovaru

 1. Výmena tovaru je možná len v prípade, ak zistíte poškodenie tovaru alebo vám bol omylom zaslaný iný tovar, ako ste si objednali. V takom prípade je potrebné nás urýchlene kontaktovať, najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni obdržania zásielky.
 2. Doba reklamácie:
  Reklamáciu sa snažíme vybaviť, čo najskôr ( podľa možnosti hneď ).
  Maximálne 30 dni od uplatnenia reklamácie. Reklamácia začína plynúť od doručenia poškodeného alebo “chybného” tovaru. V tejto 30 dňovej lehote dostanete ( podľa možnosti ) nový tovar alebo vám budú vrátené finančne prostriedky.